Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

conditional [kənˈdɪʃənl]adjektivvillkorlig, beroende <on av, >gram. konditional, villkors-
[kənˈdɪʃənl]substgram. konditionalisin the conditional i konditionalis
© NE Nationalencyklopedin AB