Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

concrete [ˈkɒnkri:t, ˈkɒŋk-]adjektivav betong, betong-konkret; verklig; påtaglig; saklig
substantivbetong
transitivt verbconcrete el. concrete over belägga med (gjuta i el. in i) betong
concrete mixer [ˌkɒŋkri:tˈmɪksə]substantivbetongblandare
prestressed concrete [ˌpri:strestˈkɒŋkri:t]substantivspännbetong
reinforced concrete [ˌri:ɪnfɔ:stˈkɒŋkri:t]substantivarmerad betong
concrete jungle [ˌkɒŋkri:tˈdʒʌŋgl]substantivstorstadsdjungel, stenöken
jungle [ˈdʒʌŋgl]substantivdjungel; bildl. äv. snårskog, gytterasphalt jungle el. concrete jungle storstadsdjungel, stenökenthe law of the jungle djungelns lag
mixer [ˈmɪksə]substantivblandare <concrete mixer>mixer el. electric mixer el. hand mixer elvispmixer el. food mixer mixerhe is a good (poor) mixer vard. han har lätt (svårt) för att umgås med folkgroggvirkeinom ljudtekniken mixer[bord]; radio. kontrollbord; TV. bildkontrollbord, bildmixer; film. mixningsbordradio. el. TV. o.d. ljudtekniker
© NE Nationalencyklopedin AB