Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

concrete [ˈkɒkri:t]adjektivkonkretav betong, betong-
[ˈkɒkri:t]substbetong
reinforce [ˌri:ɪnˈfɔ:s]verbförstärkareinforced concrete armerad betong
mixer [ˈmɪksə]substblandare <concrete mixer>; mixer, matberedningsmaskinmixer tap blandare, blandningskran
© NE Nationalencyklopedin AB