Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

concomitant [kənˈkɒmɪt(ə)nt, kəŋˈk-]adjektivbeledsagande <concomitant circumstances>, åtföljande
substantivbeledsagande omständighet⁅the infirmities⁆ that are the concomitants of old age …som följer med ålderdomen
© NE Nationalencyklopedin AB