Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

conclusion [kənˈklu:ʒən]substslut, avslutning; slutresultatin conclusion slutligenbring to a conclusion slutföracome to the conclusion that… komma till den slutsatsen att…
premature [ˌpreməˈtjʊə]adjektivför tidig <premature death>förhastad <a premature conclusion>
foregone [ˈfɔ:gɒn]adjektivbe a foregone conclusion a) vara en given sak b) vara givet på förhand
© NE Nationalencyklopedin AB