Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

concerning [kənˈsɜ:nɪŋ]prepositionangående, beträffande, i fråga om, med avseende på
inquire [ɪnˈkwaɪə]intransitivt verbfråga, höra sig för, höra efter, förfråga (förhöra) sig, göra förfrågningar <about sth, after sth, concerning sth om (angående) ngt; of sb hos ngn>; hänvända sig <at till>
transitivt verbfråga om (efter) <inquire the way, inquire sb's name>; fråga <he inquired what I wanted>ta reda på, undersöka
intransitivt verbmed prep.:inquire after sbfråga hur det står till med ngninquire intoundersöka, forska i, utreda
© NE Nationalencyklopedin AB