Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

conceive [kənˈsi:v]transitivt verbtänka ut, göra upp, hitta på <conceive a plan>, komma på <conceive an idea>; bilda sig en föreställning o.d.tänka (föreställa) sigbli gravid (dräktig) med; avla
intransitivt verbbli gravid, bli med barn; bli dräktigconceive of föreställa (tänka) sig, fatta
© NE Nationalencyklopedin AB