Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

con [kɒn]subst (vard. kortform för confidencese con man, con trickoch con gameunder confidence)
[kɒn] (-nn-)
verbsl. lura, dupera <into doing sth att göra ngt>
con artist [ˈkɒnˌɑ:tɪst]substvard. bondfångare, sol-och-vårare
© NE Nationalencyklopedin AB