Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

comparison [kəmˈpærɪsn]substantivjämförelsebear comparison with el. stand comparison with tåla [en] jämförelse med, tävla meddraw a comparison dra en parallellthere is no comparison between them de går inte att jämföraby comparison i jämförelsewithout comparison el. beyond all comparison utan [all] jämförelse, makalös; ojämförligtgram. komparation
degree [dɪˈgri:]substantivgradby degrees gradvis, stegvis, efter hand, så småningomto a degree el. to a certain degree el. to some degree i viss (någon) månto a high degree i hög gradmatem.,gram.,univ. m.fl. grad; univ. äv. examen <study for a degree, take the degree of BA>degree of comparison komparationsgradhonours degree, se under honoura London degree en examen från Londons universitetjur.the third degree tredje graden hänsynslös förhörsmetodmurder in the first degree vanl. amer. mord av första graden
© NE Nationalencyklopedin AB