Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 compact [ˈkɒmpækt]substantivpakt, fördrag, överenskommelse
1 compact [adj. o. verb kəmˈpækt, subst. ˈkɒmpækt]adjektivkompakt, tätt packad; fast, tät, solid
transitivt verbfast foga (pressa) samman, kompaktera; bildl. konsolidera
substantiv[liten] puderdosakompaktbil
powder compact [ˈpaʊdəˌkɒmpækt]substantivpuderdosa
compact disc [ˌkɒmpæktˈdɪsk]substantivcd[-skiva]
digital compact cassette [ˈdɪdʒɪtlˌkɒmpæktkəˈset]substantivDCC-band digitalt bandformat
CD-ROM [ˌsi:di:ˈrɒm]substantivdata. förk. för compact disc read-only memorycd-rom
CD-R [ˌsi:di:ˈɑ:]substantivdata. förk. för compact disc-recordablecd-r slags skrivbar cd
CD-RW [ˌsi:ˈdi:ˌɑ:ˈdʌblju:]substantivdata. förk. för compact disc-rewritablecd-rw skrivbar cd som kan raderas och återanvändas
CD [ˌsi:ˈdi:]substantivskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för compact disccd[-skiva]do you have it on CD? har ni den på cd?, finns den på cd?
© NE Nationalencyklopedin AB