Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

commutation [ˌkɒmjʊˈteɪʃ(ə)n]substantivjur. straffnedsättning
commutation ticket [ˌkɒmjʊˈteɪʃ(ə)nˈtɪkɪt]substantivamer. [period]kort, rabattkort
© NE Nationalencyklopedin AB