Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

committee [kəˈmɪtɪ]substkommitté, utredningstanding committee ständigt utskottstyrelse i t.ex. förening
serve [sɜ:v]verbtjänaserveradinner is served middagen är serveradrefreshments were served det bjöds på förfriskningarare you being served? på restaurang är det beställt?serve at table serveraserving hatch serveringsluckaexpedieraare you being served? är det tillsagt?, vara expeditförse, försörjaduga till, passaserves you right! el. serve you right! rätt åt dig!, där fick du!serve one’s sentence el. serve time avtjäna sitt straff, sitta i fängelsesport. servatjänstgöra, tjäna, göra tjänstserve on a committee (jury) vara medlem av en kommitté (jury), sitta i kommitté (jury)fungera, duga, passa, tjäna <as, for som, till>
[sɜ:v]substsport. serve
set [set] (set set el. setting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassätta, ställa <set one’s watch, set one’s alarm>; infatta <set in gold>; 2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbestämma, fastställa; förelägga, ge <set sb a task>3teat. m.m.the scene is set in France scenen är förlagd till Frankrike4musik.set sth to music sätta musik till ngt, tonsätta ngt5skol.set a test sätta ihop en skrivning6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmed. återföra i rätt läge <set a broken bone>7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom solen, månen gå ner <the sun sets at 8>8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstelna <the jelly has not set yet>, hårdna9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasduka <a table set for four>
[set] (set set el. setting)
verb (med adv. o. prep.)set aboutta itu med <set about a task>vard. gå lös påset asidelägga undan, sätta av, anslå <for till, för>bortse frånsetting aside… bortsett från…set backvard. kostait set me back five pounds jag gick back fem pundset downsätta nerset inbörja, inträda, falla på <darkness set in>set offge sig i väg <set off on a journey>, starta, avresa <for till>framkalla <the explosion was set off by…>sätta i gång, starta, utlösa <set off a chain reaction>framhäva <the white dress set off her suntan>set outge sig av, ge sig ut (i väg) <set out on a journey>, starta, avresa <for till>set tohugga iset to work sätta i gångset upsätta upp, ställa upp, resa <set up a ladder>; slå upp <set up a tent>upprätta <set up an institution>, anlägga <set up a factory>, grunda, inrätta; införa <set up a new system>; tillsätta <set up a committee>etablera sig <set up as a businessman>
[set]perfekt particip och adjektivfast, fastställd <set price>; bestämd <set rules>a set phrase en stående fras, ett talesättbelägen <a town set on a hill>be set on a) vara fast besluten b) ha slagit in på <he is set on a dangerous course>vard. klar, färdigall set allt klartget set! sport. färdiga! <on your marks! get set! go!>
[set]substuppsättning, set, satsa chess set ett schackspela set of golf clubs ett golfseta set of lectures en serie föreläsningara set of underwear en omgång underklädergrupp; krets, kotteri, klickapparat <radio set, TV set>i tennis set
© NE Nationalencyklopedin AB