Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

commentary [ˈkɒmənt(ə)rɪ]substantivkommentar <on till>; redogörelse; uttalande; anmärkningar <on till, över>referat, reportage <on från>running commentary, se running commentary
commentary box [ˈkɒmənt(ə)rɪˌbɒks]substantivsport. kommentatorsbås
running commentary [ˌrʌnɪŋˈkɒmənt(ə)rɪ]substantivfortlöpande kommentar, direktreferat i radio el. tvkeep up a running commentary on fortlöpande (hela tiden) kommentera
© NE Nationalencyklopedin AB