Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cocktail lounge [ˈkɒkteɪllaʊn(d)ʒ]substantivcocktailbar
lounge [laʊn(d)ʒ]substantivpå flygplats vänthallpå hotell sällskapsrum, salong, vestibulcocktail lounge cocktailbarTV lounge tv-rumi bostad vardagsrum; 'finare' salong
intransitivt verbsläntralounge el. lounge about gå och driva (dra), strosa [omkring], gå och strosa, flaneralounge off släntra (masa sig) i vägstå (sitta) och hänga; slöa
transitivt verblounge away slöa bort <lounge away an hour>, fördriva i sysslolöshet
© NE Nationalencyklopedin AB