Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cock [kɒk]substtuppspec. i sammansättningar hanne av fåglar <cock robin>kran, pip, tapphane på gevärat half cock på halvspännvulg. kuk
[kɒk]verbsticka rätt uppcock one’s ears spetsa öronenspänna hanen på, osäkra <cock the trigger of a gun>
cock sparrow [ˌkɒkˈspærəʊ]substfågel sparvhane
cock-eyed [ˈkɒkaɪd]adjektivvindögdsned <the picture is cock-eyed>knäpp, galenit’s all cock-eyed det är uppåt väggarna
cock-a-doodle-doo [ˈkɒkəˌdu:dlˈdu:]interjektionkuckeliku
cock-and-bull [ˌkɒkənˈbʊl]adjektivcock-and-bull story vard. rövarhistoria
1 crowkrəʊverbgala <the cock crowed>
snook [snu:k]substvard.cock a snook at räcka lång näsa åt
trigger [ˈtrɪgə]substavtryckare på skjutvapencock the trigger spänna hanen, osäkra vapnet (geväret m.m.)pull the trigger trycka av
[ˈtrɪgə]verbtrigger el. trigger off starta, utlösa <trigger off a rebellion>
© NE Nationalencyklopedin AB