Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

coarse [kɔ:s]adjektivgrov <coarse cloth, coarse sand>grovkornig <coarse jokes>, grov <coarse language>, , ohyfsad, opolerad; plump
coarse fish [ˌkɔ:sˈfɪʃ] (pl. coarse fish)substantivvitfisk
coarse-grind [ˈkɔ:sgraɪnd]adjektivcoarse-grind coffee kokmalet kaffe
coarse-grained [ˈkɔ:sgreɪnd, -ˈ-]adjektivgrov <coarse-grained salt>; foto. grovkornig <coarse-grained film>; bildl. äv. ohyfsad
texture [ˈtekstʃə]substantivtextur, struktur; väv, vävnad <coarse (fine) texture>; konsistensbildl. struktur, sammansättning, [upp]byggnad, beskaffenhet
© NE Nationalencyklopedin AB