Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Co. [kəʊ, ˈkʌmpənɪ]skiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. ipa-group saknas (förk. för Company) Co. företag <Smith & Co.>
co-operate [kəʊˈɒpəreɪt]verbsamarbeta
co-worker [ˌkəʊˈwɜ:kə]substmedarbetare
co-pilot [ˌkəʊˈpaɪlət]substflyg. andrepilot
co-ordination [kəʊˌɔ:dɪˈneɪʃən]substsamordning, koordination
co-ordinate [kəʊˈɔ:dɪneɪt]verbsamordna, koordinera
co-operation [kəʊˌɒpəˈreɪʃən]substsamarbete, samverkan
co-operative [kəʊˈɒpərətɪv]adjektivsamarbetsvilligkooperativ <co-operative society>co-operative shop el. co-operative store konsumbutikthe Cooperative Wholesale Society ungefär Kooperativa förbundet
co-opt [kəʊˈɒpt]verbvälja in <on to i>
co-opˈkəʊɒpsubst (vard.kortform för co-operative societyel. shopel. store)the Coop konsum
© NE Nationalencyklopedin AB