Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

clutch [klʌtʃ]verbgripa tag i, hålla hårt omgripa <at efter>
[klʌtʃ]substtekn. koppling; bil. kopplingspedalclutch plate kopplingslamellpl. clutches klorget into sb’s clutches råka i klorna på ngn
plate [pleɪt]substtallrik, fatsmall plate assietthave too much on one’s plate vard. ha fullt uppkollekttallrik i kyrkanplatta, plåt <steel plates>plate el. name plate namnskyltlamell <clutch plate>; skylt
[pleɪt]verbplätera, försilvra, förgylla
straw [strɔ:]subststrå, halmstråit (that) was the last straw ordspr. det var droppen som kom bägaren att rinna överclutch (grasp) at a straw gripa efter ett halmstråhalmsugrör
[strɔ:]adjektivhalm- <straw hat>
1 let [let] (let let el. letting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslåta, tillåtalet’s have a drink! ska vi ta en drink?let me introduce… får jag presentera…just let him try vanligen han skulle bara våga!2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassläppa in <my shoes let water>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashyra ut <let rooms>to let att hyra
[let] (let let el. letting)
verb (med adv. o. prep.)let alonelåta vara, låta bli <let her alone!>för att inte tala om, ännu mindre <he can’t look after himself, let alone others>let belåta vara, låta bli <let him be!>let downsläppa ner, sänka nerlägga ner, släppa ner <let down a dress>lämna i sticket, svika <let down a friend>let gosläppa <let me go!>, släppa lössläppa tagetlåta gålet oneself go slå sig löslet insläppa in <let in sb, let in light>let oneself in låsa upp (öppna) och gå inlet in the clutch släppa upp kopplingenlet oneself in for inlåta sig på, ge sig in påyou’re letting yourself in for a lot of work du får bara en massa arbete på halsenlet sb in on inviga ngn ilet intosläppa in ibe let into slippa in iinviga i, låta få veta <let sb into a secret>let loosesläppa, släppa löslet offavskjuta, bränna av <let off fireworks>låta slippa undan <let sb off with a fine>be let off slippa undansläppa ut t.ex. ånga, tappa avsläppa av <let me off at 12th Street!>släppa sig fjärtalet onvard.skvallra <I won’t let on>låtsas, låtsas omlet outsläppa ut, släppa lösbe let out släppas ut, släppas lös, slippa utavslöja <let out a secret>hyra utlet upavta, minskathe wind is letting up vinden börjar avta
© NE Nationalencyklopedin AB