Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

clothes [kləʊðz, kləʊz]substantiv i pluralkläderlong clothes bärklänning för småbarntvätt[kläder], linne
clothes-conscious [ˈkləʊðzˌkɒnʃəs]adjektivklädmedveten
clothes brush [ˈkləʊðzbrʌʃ]substantivklädborste
clothes basket [ˈkləʊðzˌbɑ:skɪt]substantivtvättkorg
clothes hanger [ˈkləʊðzˌhæŋə]substantivklädgalge
plain-clothes [ˈpleɪnkləʊðz]adjektivplain-clothes policeman el. plain-clothes officer civilklädd polis, detektiv
clothes line [ˈkləʊðzlaɪn]substantivklädstreck, klädlina
clothes hoist [ˈkləʊðzhɔɪst]substantivtorkställning (torkvinda) för kläder utomhus
clothes peg [ˈkləʊðzpeg] och amer.clothespin [ˈkləʊðzpɪn]substantivklädnypa
plain clothes [ˌpleɪnˈkləʊðz]substantiv i pluralcivila kläder
© NE Nationalencyklopedin AB