Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

closing date [ˈkləʊzɪŋdeɪt]substantivthe closing date for applications is April 1 sista ansökningsdag är 1 april, 1 april är sista ansökningsdagen
early [ˈɜ:lɪ]adverbtidigt, bittida, i god tid; för tidigt <the train arrived an hour early>early on vard. tidigt, i ett tidigt skede
adjektivtidig; för tidig <you are an hour early>; snar <reach an early agreement>; första <the early days of June>at an early age i (vid) unga århe's an early bird han är morgonpigg (morgontidig) av sig, han är uppe med tuppenthe early bird catches the worm ordspr. morgonstund har guld i munearly closing day i butik dag med tidig stängning (eftermiddagsstängt)at an early date snart, inom kortit's early days yet a) det är lite för tidigt [ännu] att uttala sig (säga) etc. b) det är fortfarande gott om tidin the early days of the cinema i filmens barndomit is early in the day to… det är lite för (väl) tidigt [på dagen för] att…in the early nineties i början av (på) nittiotalethe is in his early forties han är ett par år (lite) över fyrtio⁅she passed away⁆ in the early hours of Monday morning …natten mellan söndag och måndaghave an early night gå och lägga sig tidigtat an early opportunity vid första bästa tillfällethe early part ⁅of the 20th century⁆ början (första delen)…early retirement förtidspensioneringhe is an early riser han stiger upp tidigt på morgnarnaearly summer försommar[en]in early summer el. in the early summer i början av sommaren, tidigt på sommarenearly tomorrow morning i morgon bittitomorrow at the earliest tidigast i morgonat your earliest conveniencehand.skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. a-label-group saknas(i brev)   snarast möjligt, så snart det är möjligt för Erforn, äldre, äldst <the early Church>
© NE Nationalencyklopedin AB