Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

clock [klɒk]substklocka, väggur, tornuragainst the clock i kapp med klockan (tiden)round the clock el. around the clock dygnet runtsl. fejs ansikte
[klɒk]verbclock in el. clock on stämpla in på stämpelur
alarm clock [əˈlɑ:mklɒk]substväckarklocka
clock radio [ˌklɒkˈreɪdɪəʊ]substklockradio
round-the-clock [ˈraʊndðəklɒk]adjektivdygnslånground-the-clock service dygnetruntservice
cuckooˈkʊku:substgökcuckoo clock gökur
grandfather [ˈgrændˌfɑ:ðə]substfarfar; morfargrandfather clock golvur
quartzkwɔ:tssubstkvarts mineralquartz clock el. quartz watch kvartsurquartz crystal kvartskristall
around [əˈraʊnd]adverball around runt omkring, omkring
[əˈraʊnd]prepositionruntom, runt omkringaround the clock dygnet runt
chime [tʃaɪm]substklockspel
[tʃaɪm]verbringa, klingathe clock chimed twelve klockan slog tolvchime in inflika, instämma
speaking [ˈspi:kɪŋ]adjektiv och substtalande, tal-; i sammansättningar -talande <Englishspeaking>the Speaking Clock tele. Fröken Ura speaking part en talrollthey are not on speaking terms de är osams
© NE Nationalencyklopedin AB