Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 clip [klɪp] (-pp-)verbklippa <clip tickets>
1 clip [klɪp] (-pp-)verbclip together fästa ihop med gem, sätta ihop med klämma
[klɪp]substgemklämma
hair clip [ˈheəklɪp]substhårklämma
tie clip [ˈtaɪklɪp]substslipshållare
paper clip [ˈpeɪpəklɪp]substgem
bicycle [ˈbaɪsɪkl]substcykelbicycle clip cykelklämma
[ˈbaɪsɪkl]verbcykla
wing [wɪŋ]substvingeclip sb’s wings vingklippa ngntake wing a) flyga upp, lyfta b) ge sig av; flyga sin koson the wing i flykten <shoot a bird on the wing>take sb under one’s wing ta ngn under sina vingars skuggaflygel byggnadflygel på bilwing mirror backspegelkragsnibbsport. ytterkantteat.spec. pl. wings kulisserbe waiting in the wings a) teat. vänta i kulisserna b) vara redo, vara bereddmil. flygflottilj; amer. flygeskaderwing commander överstelöjtnant vid flygvapnet
[wɪŋ]verbvingskjuta <wing a bird>
© NE Nationalencyklopedin AB