Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

clinch [klɪn(t)ʃ]transitivt verbavgöra [slutgiltigt] <clinch an argument>, göra definitiv, fastslå; klara upp, lösa tvist o.d.; bekräfta, styrka <that clinched her suspicions>; göra upp <clinch a sale>; vinna slutgiltigt <clinch a basketball title>that clinched it det avgjorde sakennita, klinka; stuka <clinch a nail>
intransitivt verbboxn. gå i clinchvard. kramas och kyssas våldsamt, 'gå i clinch'
substantivboxn. clinch; vard. våldsam omfamninggo into a clinch boxn.el.vard. gå i clinch; se äv. clinch
© NE Nationalencyklopedin AB