Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

climber [ˈklaɪmə]substklättrare, bestigare <mountain climber>streber
social [ˈsəʊʃl]adjektivsocial, social-; samhällelig, samhälls-social climber streberthe social services socialvården, socialtjänstensocial worker socialarbetarebe on social security få bidrag, leva på bidragsällskaplig; sällskaps- <social talents>
© NE Nationalencyklopedin AB