Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

clever [ˈklevə]adjektivbegåvad, intelligentskicklig, duktig
too [tu:]adverballtför, förthat’s too bad! vad tråkigt, så synd!a little too clever litet för smartI’m none too good at it el. I’m not too good at it jag är inte så värst bra på detockså, med <me too>, även
move [mu:v]verbflytta, flytta på, rubbamove troops förflytta trupperröra sig, förflytta sig, flytta sigröra på <move one’s lips>rörabe moved bli rörd, röras, gripas <he was deeply moved>
[mu:v]verb [mu:v]substflytt, flyttningget a move on! vard. raska på!be on the move vara i rörelsedrag, utspel <a clever move>what’s the next move? vard. vad ska vi göra nu?i schack etc. drag (med adv. o. prep.)move ongå på, cirkuleramove outgå utflyttamove overflytta sig, flytta på sigmove upstiga (gå) fram
at [æt, obetonat ət]preposition <at the hotel>vid <at my side, at midnight>i <at Oxford, at the last moment>come home at five! kom hem klockan fem!at my aunt’s hos min fasterat home hemmaat my place el. at my house hemma hos migmed <at a speed of 50 miles an hour>at a loss med förlustat that till på köpettill ett pris av, för, till <at half price>sell at a loss sälja med förlustclever at duktig i (på)good at bra i (på)aim at sikta påarrive at anlända tillsmile at le motbe at sb vara 'på ngnhe has been at it all day han har hållit på hela dagen, han har varit i farten hela dagen
© NE Nationalencyklopedin AB