Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

clang [klæŋ]intransitivt verb och transitivt verbklinga, skallathe door clanged shut dörren slog igen med en skrällsubstantivskarp metallisk klang, klämtande, skrällande <the clang of an alarm-bell>, skrammel; skri av trana m.fl.
© NE Nationalencyklopedin AB