Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

civil [ˈsɪvl]adjektivhövlig, artigmedborgerlig, medborgar- <civil spirit>civil unrest inre (inrikespolitiska) orolighetercivil, världslig; borgerlig <civil ceremony, civil marriage>civil aviation civilflygcivil disturbances oroligheter, upplopp, kravallercivil pilot civilflygarejur. a) civil[rättslig]civil case civilmålcivil status civilståndcivil suit civilprocess b) juridisk mots. naturlig
civil disobedience [ˌsɪvldɪsəˈbi:dɪəns]substantivcivil olydnad
civil list [ˌsɪvlˈlɪst]substantivthe civil list civillistan, hovstaten
civil war [ˌsɪvlˈwɔ:]substantivinbördeskrig
civil union [ˌsɪvlˈju:nɪən]substantivamer.enter into a civil union el. enter a civil union ingå registrerat partnerskapcivil union law el. civil union bill partnerskapslag
civil law [ˌsɪvlˈlɔ:]substantivcivilrätt, privaträtt
Civil Service [ˌsɪvlˈsɜ:vɪs]substantivthe Civil Service civilförvaltningen statsförvaltningen utom den militära o. kyrkliga
civil rights [ˌsɪvlˈraɪts]substantiv i pluralmedborgerliga rättigheter, medborgarrätt
civil engineering [ˌsɪvlen(d)ʒɪˈnɪərɪŋ]substantivväg- och vattenbyggnad
civil marriage [ˌsɪvlˈmærɪdʒ]substantivborgerlig vigselborgerligt äktenskap, civiläktenskap
© NE Nationalencyklopedin AB