Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

civil [ˈsɪvl]adjektivmedborgerligcivil war inbördeskrighövligcivilcivil aviation civilflygCivil Defence civilförsvarcivil servant statstjänsteman, tjänsteman inom civilförvaltningenthe Civil Service civilförvaltningen statsförvaltningen utom den militära o. kyrkliga
civilian [sɪˈvɪljən]substcivil, civilperson
[sɪˈvɪljən]adjektivcivilin civilian life i det civila
servant [ˈsɜ:vənt]substtjänarepl. servants tjänare, tjänstefolkdomestic servant hembiträde, tjänsteflicka; betjäntcivil servant statstjänsteman, tjänsteman inom civilförvaltningen
war [wɔ:]substkrigthe war against disease kampen mot sjukdomarcivil war inbördeskrigwar crimes krigsförbrytelserwar criminal krigsförbrytarewar memorial krigsmonumentwar of nerves nervkrigdeclare war förklara krig <on, against mot>make war el. wage war föra krig <on mot>go to war börja krig <against, with mot, med>
[wɔ:] (-rr-)
verbkriga, föra krig <against mot>
© NE Nationalencyklopedin AB