Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

citizen [ˈsɪtɪzn]substmedborgareinvånare
senior [ˈsi:njə]adjektiväldre <to än>; den äldre, senior <John Smith, Senior>senior citizen pensionär, ålderspensionär, seniorhögre i rang, överordnad
[ˈsi:njə]substäldre i tjänsten, äldre medlem
© NE Nationalencyklopedin AB