Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

circle [ˈsɜ:kl]substcirkel i olika betydelser; ring, kretsteat.the dress circle första radenthe upper circle andra raden
[ˈsɜ:kl]verbkretsa runt, cirkla över
polar [ˈpəʊlə]adjektivpolarpolar bear isbjörnpolar circle polcirkel
segment [ˈsegmənt]substsegment <segment of a circle>; delklyfta <orange segment>
turning [ˈtɜ:nɪŋ]substvändningturning circle vändradieturning space vändplatsavtagsväg, tvärgata <the first turning to (on) the right>vändpunkt
arctic [ˈɑ:ktɪk]adjektivarktiskthe Arctic Circle norra polcirkelnthe Arctic Ocean Norra ishavet
[ˈɑ:ktɪk]substthe Arctic Arktis
vicious [ˈvɪʃəs]adjektivillvillig <vicious gossip>, elak, onda vicious circle en ond cirkelarg, ilskena vicious dog en argsint hunda vicious temper ett vidrigt temperament
study [ˈstʌdɪ]subststudier <fond of study>, studerandestudy circle studiecirkelmake a study of sth studera ngt, bemöda sig om ngtundersökning <a study of eating habits>arbetsrum, läsrumheadmaster’s study rektorsexpeditionmusik. etyd
[ˈstʌdɪ]verbstudera, läsa <study medicine>, lära sigstudy a part studera (lära) in en rollundersöka, granskavara mån om <study one’s own interests>
traffic [ˈtræfɪk] (trafficked trafficked)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknashandla, driva handel <in sth med ngt; with sb med ngn>; driva olaga handel <in sth med ngt>
[ˈtræfɪk]substtrafiktraffic circle amer., trafik. rondelltraffic island refug, trafikdelaretraffic jam trafikstockningtraffic lane körfält, filtraffic light trafikljustraffic offender trafiksyndaretraffic regulations trafikförordningtraffic sign vägmärke, trafikmärketraffic warden trafikvakt; kvinnlig trafikvakt lapplisaone-way traffic enkelriktad trafikhandel <traffic in narcotics>
© NE Nationalencyklopedin AB