Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cigarette [ˌsɪgəˈret]substcigarett
cigarette-case [ˌsɪgəˈretkeɪs]substcigarettetui
cigarette holder [ˌsɪgəˈretˌhəʊldə]substcigarettmunstycke
cigarette lighter [ˌsɪgəˈretˌlaɪtə]substcigarettändare
cigarette end [ˌsɪgəˈretend]substcigarettstump, fimp
stub [stʌb]subststumpcigarette stub cigarettstump, cigarettfimpstubbetalong, stam på t.ex. biljetthäfte
[stʌb] (-bb-)
verbstub one’s toe stöta tånstub out el. stub fimpa <stub a cigarette>
2 ash [æʃ]substvanligen pl. ashes askacigarette ash cigarettaskareduce to ashes lägga i askapl. ashes stoftashes to ashes, dust to dust kyrkl. av jord är du kommen, jord skall du åter varda
1 tip [tɪp]substspets, tipp, topp; ändaI have it at the tips of my fingers jag har det på mina fem fingrarwalk on the tips of one’s toes gå på tåthe tip of one’s tongue tungspetsenhave sth on the tip of one’s tongue ha ngt på tungan, ha ngt i bakhuvudetmunstycke på cigarett <filtertip>
[tɪp] (-pp-)
verbförse med en spetstipped cigarette cigarett med munstycke
offer [ˈɒfə]verberbjuda, bjuda <I offered him £150,000 for the house>offer for sale bjuda ut till försäljningI offered him a cigarette jag bjöd honom på en cigarettutlovaoffer a reward utfästa en belöningframföra <offer an apology>offer to do sth erbjuda sig att göra ngt <he offered to help me>
[ˈɒfə]substerbjudande <of om>special offer extraprisanbud, bud; hand. offert
© NE Nationalencyklopedin AB