Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

choice [tʃɔɪs]substvalI have no choice in the matter jag har inget annat valurval, sortiment
[tʃɔɪs]adjektivutsökt, utvald
multiple [ˈmʌltɪpl]adjektivmångfaldig; flerdubbelmultiple fracture komplicerat benbrottmultiple stores butikskedjamultiple choice test flervalsprov
unhappy [ˌʌnˈhæpɪ]adjektivolyckligmisslyckad <an unhappy choice>be unhappy about vara missnöjd med <I’m a bit unhappy about the way the place is run>
© NE Nationalencyklopedin AB