Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

children [ˈtʃɪldrən]subst plav child
child [tʃaɪld] (pl. children)substbarnchild abuse barnmisshandelchild benefit barnbidragwith child gravid
NSPCC [ˌenesˈpi:ˌsi:ˈsi:]förk. för National Society for the Prevention of Cruelty to Childrensvensk motsvarighet ungefär BRIS
understand [ˌʌndəˈstænd] (understood understood)verbförstå, begripa, fattagive sb to understand that… låta ngn förstå att…I quite understand jag förstår precisförstå sig på <understand children>
design [dɪˈzaɪn]verbformge, teckna, designa, rita <design a building>, skapaplanläggaavse <a room designed for children>
[dɪˈzaɪn]substformgivning, designplanläggning; ritningmönster
handle [ˈhændl]verbta i, berörahantera <handle tools>; ha hand omsköta <handle the children>; behandla, handskas med, klara <handle a situation>
[ˈhændl]substhandtag, skaftvev
fuss [fʌs]substbråk, uppståndelse, ståhejmake a fuss about tjafsa om, bråka omwithout any fuss utan att göra stor affär av det
[fʌs]verbbråka, tjafsafuss over the children pyssla om barnen, pjoska med barnen
bed [bed]substbädd, sängbed and breakfast rum med frukosttwin beds två enkelsängarmake the bed el. make the beds bäddaput the children to bed lägga barnen
under [ˈʌndə]prepositionunderI can do it in under a week jag kan göra det på mindre än en veckaenligt, i enlighet medunder the terms of the treaty i enlighet med avtalet
[ˈʌndə]adverbunder; nedanför; därunder <children of seven and under>under; nere
wild [waɪld]adjektivvild, förvildadwild beast vilddjursow one’s wild oats så sin vildhavre, rasa utursinnig, rasandevild, uppsluppen <a wild party>vettlös <wild talk>, vanvettig <a wild idea>, vild <wild schemes>
[waɪld]adverb och adjektiv (med verb)vilt <grow wild>run wild a) växa vilt, förvildas; leva i vilt tillstånd b) springa omkring vind för våg <the children are allowed to run wild> c) skena, löpa amok
[waɪld]substpl. wilds vildmark, obygd, ödemark
© NE Nationalencyklopedin AB