Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Chief Executive [ˌtʃi:fɪgˈzekjʊtɪv]substantivamer.the Chief Executive USA:s president
chief executive [ˌtʃi:fɪgˈzekjʊtɪv]substantivchief executive el. chief executive officer (förk.CEO) verkställande direktör, vd
exec [ɪgˈzek]substantivvard. förk. för executiveföretagsledare; chef; chefstjänstemanchief exec verkställande direktör
CEO [ˌsi:i:ˈəʊ]substantivskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för chief executive officervd, verkställande direktörpresident and CEO koncernchef
executive [ɪgˈzekjʊtɪv, eg-]substantivföretagsledare; chef; chefstjänstemanchief sales executive försäljningschef a) styrelse; förvaltningsutskott; exekutivkommitté b) verkställande medlem[mar] av styrelse etc.the executive den verkställande myndigheten
adjektivutövande, verkställande <the executive power>; administrativexecutive ability el. executive skills pl. ung. praktisk organisationsförmågaexecutive committee a) styrelse i fackförening o.d. b) förvaltningsutskott; exekutivkommitté; arbetsutskottaktiv, handlingskraftigchefs-, direktörs-, direktions-
© NE Nationalencyklopedin AB