Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

chest [tʃest]substkista, lådachest of drawers byråbröst, bröstkorgget sth off one’s chest lätta sitt hjärta
drawer [ˈdrɔ:ə]substbyrålåda, bordslådachest of drawers byrå
weight [weɪt]substvikt, tyngd <the pillars support the weight of the roof>weights and measures mått och viktloss of weight viktförlusthe is twice my weight han väger dubbelt så mycket som jagshe is worth her weight in gold hon är värd sin vikt i guldgive short weight väga knappt, väga snåltlose weight gå ned i vikt, magrapull one’s weight göra sin del, göra sin insatsput on weight gå upp i vikttyngd, börda <the weight of his responsibility>; tryck <a weight on the chest>that was a weight off my mind (heart) en sten föll från mitt bröstattach weight to fästa vikt vidher words carry no weight hennes ord väger lättgive (lend) weight to one’s words ge eftertryck (kraft, tyngd) åt…throw one’s weight about vard. göra sig märkvärdig, flyta ovanpåsport. kulaput the weight stöta kulaputting the weight kulstötningsport. el. boxn. viktklassi kapplöpning handikappvikt
© NE Nationalencyklopedin AB