Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cheer [tʃɪə]substhurraropthree cheers for ett trefaldigt (svensk motsvarighet fyrfaldigt) leve förvard.cheers! skål!
[tʃɪə]verbcheer up pigga upp, liva upp, bli gladareheja på, hurra, heja; hurra förcheer on heja på
give [gɪv] (gave given; se äv. given)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasge, skänkagive me…any day! el. give me…every time! tacka vet jag…!give my compliments to el. give my love to hälsa så mycket till2give waya)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasge vika, brista <the ice (rope) gave way>, sviktab)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvika undan <to för>, lämna företräde <to åt>give way to traffic from the right lämna företräde åt trafiken från högerc)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknashemfalla, hänge sig <to åt>d)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasge efter <to för>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasoffra t.ex. tid, kraft <to >give one’s mind to ägna (hänge) sig åt4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasframkallagive offence väcka anstöt5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvålla, orsaka <give sb pain>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasframföra, hållagive a lecture hålla en föreläsninggive a toast for utbringa en skål förgive three cheers for utbringa ett fyrfaldigt leve för7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasteat. gethey are giving Hamlet man ger Hamlet8give a start rycka till
[gɪv] (gave given)
verb (med adv. o. prep.)give awayge bort, skänka bortoavsiktligt förråda, avslöja <give away a secret>give inlämna ingive in one’s name anmäla sigge sig <I give in>, ge vika, ge med siggive offalstra, avgegive outdela ut <give out tickets>avge <give out heat>tryta, ta slut, svika <his strength gave out>give uplämna ifrån sig, överlämna, utlämnagive oneself up överlämna sig, anmäla sig för polisenge upp <give up the attempt>sluta, sluta medhe gave up smoking han slutade röka
[gɪv]substgive and take ömsesidiga eftergifter
© NE Nationalencyklopedin AB