Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

check [tʃek]substhinder, bromskeep in check el. hold in check hålla i schackkeep a check on el. put a check on hålla i schackkontroll <make a check>keep a check on hålla kontroll påamer., bankterm checkamer. restaurangnotacheck el. check pattern rutigt mönster
[tʃek]verbcheck el. check up kontrolleracheck up on sth kontrollera ngttygla, hejdahejda, hämma, hindraamer.check el. check up stämma <with>check in a) checka in på flyghotell b) stämpla in på arbetsplatscheck into a hotel ta in på ett hotell
check-in [ˈtʃekɪn]substflyg. incheckningcheck-in counter incheckningsdisk
spot-check [ˈspɒttʃek]subststickprov, flygande kontroll
check-up [ˈtʃekʌp]substkontroll, undersökning
pay check [ˈpeɪtʃek]substamer.lönebesked, lönechecklön <a huge pay check>
check-out [ˈtʃekaʊt]substkassa i varuhus, snabbköp
cheque [tʃek]substcheck
traveller [ˈtrævələ]substresande, resenärtraveller’s cheque el. amer.traveller check resecheck
payable [ˈpeɪəbl]adjektivmake a cheque payable to ställa ut en check på
self [self] (pl. selves)subst och pronomenjag <he showed his true self>hand.pay self betala till mig självcheque drawn to self check ställd till egen order
© NE Nationalencyklopedin AB