Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

charm [tʃɑ:m]substcharm, tjusningpl. charms behag, skönhetamulettberlock
[tʃɑ:m]verbcharmera, tjusa, förtrolla
subtleˈsʌtladjektivsubtil, hårfin <a subtle difference>; obestämbar <a subtle charm>, diskret <a subtle perfume>utstuderad, raffinerad <subtle methods>vaken <a subtle observer>
appeal [əˈpi:l]verbvädja <for om>appeal against överklagaappeal to tilltala, falla i smaken
[əˈpi:l]substvädjan, appelljur. överklagandecourt of appeal appellationsdomstolattraktion, charm
lucky [ˈlʌkɪ]adjektivsom har tur, med tur <a lucky man>; lyckosam, lycklig, tursambe lucky a) ha tur b) vara tur <it’s lucky for him>a lucky charm en lyckobringade amulettit’s my lucky day det är min lyckodag (turdag)you lucky devil! el. you lucky dog! din lyckans ost!lucky number turnummerthird time lucky! tredje gången gillt!strike lucky ha tur
fall [fɔ:l] (fell fallen)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfalla; falla omkull, ramla; sjunka <the price fell>; störtas <the government fell>his face fell han blev lång i ansiktet2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasinfalla, inträffa <Easter Day falls on a Sunday>3fall ill bli sjukfall asleep somna
[fɔ:l] (fell fallen)
verb (med adv. o. prep.)fall awayfalla ifrån, svikafalla bort; vika undanfall backfall behindbli efterhave fallen behind with vara på efterkälken med <she has fallen behind with the rent>fall belowunderstiga, inte gå upp till beräkning m.m.fall downfalla ned, ramla nedfall forfalla för <fall for sb’s charm>gå 'på, låta lura sig avfall infalla in, ramla in, falla ihopmil. falla in i ledetfall in! uppställning!fall in with gå (vara) med på, foga sig efterfall intofalla ned i, falla i <fall into a deep sleep>råka i, komma in ifall offfalla av, ramla avavta, minska, sjunka, mattasfall onfalla på, åliggaanfalla, överfalla; kasta sig överfall outfalla ut, ramla ututfalla, avlöpamil. gå ur ledetbli osams, råka i grälfall throughmisslyckas, falla igenomfall underfalla (komma, höra) under
[fɔ:l]substfall; fallande, sjunkande; nedgångamer. höst; se summerför ex.spec. pl. falls vattenfall <the Niagara Falls>
© NE Nationalencyklopedin AB