Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

chapter [ˈtʃæptə]substkapitel
future [ˈfju:tʃə]adjektivframtida, kommande; senare <a future chapter>the future tense gram. futurum
[ˈfju:tʃə]substframtidthe immediate future den närmaste framtidenin future i fortsättningenin the future i framtidengram.the future futurum
opening [ˈəʊpənɪŋ]presens particip och adjektivbegynnelse-opening chapter inledningskapitelopening hours öppettiderhis opening remarks hans inledande anmärkningar
[ˈəʊpənɪŋ]substöppnande; början, inledningopening night premiäropening time spec. öppningsdags för pubaröppning, tillfälle, chans <for till>
jump [dʒʌmp]verbhoppa; skutta; springa i höjden om t.ex. prisjump at a chance gripa en chansjump to conclusions dra förhastade slutsatserjump to one’s feet rusa upp, hoppa uppit made him jump det kom (fick) honom att hoppa högthoppa över <jump a fence, jump a chapter in a book>jump the gun vard. tjuvstartajump the lights el. jump the traffic lights vard. köra mot rött ljusjump the queue vard. tränga sig förejump rope amer. hoppa rep
[dʒʌmp]substhopp, skutt, språnghigh jump höjdhopplong jump längdhopppole jump stavhoppstegring <a jump in prices>
© NE Nationalencyklopedin AB