Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

change [tʃeɪndʒ]verbändra, förändra <into till>; ändra på, förvandlachange one’s mind ändra sigändras, förändras, förvandlas, ändra sigbyta, byta ut <for mot>, skifta <change colour>change places byta platsbyta omväxla pengarbil.change down växla nerchange up lägga in en högre växel
[tʃeɪndʒ]subständring, svängning <a sudden change>, skifteombyte, byteit makes a change det blir en smula omväxlingchange of air luftombytefor a change för omväxlings (en gångs) skull, för en gångs skullombyte <a change of clothes>växel, småpengarexact change jämna pengarsmall change växelkeep the change! det är jämna pengar!
change-over [ˈtʃeɪndʒˌəʊvə]substövergång, omläggningomslagsport., stafett växling
undergo [ˌʌndəˈgəʊ] (underwent undergone)verbgenomgå <undergo a change>underkasta sig; få utstå <undergo hardships>
gear [gɪə]substredskap, utrustning, grejorbil. växelchange gear växlain top gear på högsta växelndrive in second gear köra på tvåans växel
small [smɔ:l]adjektivliten; (pl.) småsmall change småpengar, växelsmall talk småprat, kallprat
[smɔ:l]substthe small of the back korsryggenpl. smalls underkläder; småtvätt
chop [tʃɒp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashugga, hacka, hacka sönderchop and change vela hit och dit2chop a ball sport. skära en boll
[tʃɒp]substhuggkotlett med ben
occasion [əˈkeɪʒən]substtillfälleon occasion då och dåon several occasions vid flera tillfällentilldragelse, händelserise to the occasion el. be equal to the occasion vara situationen vuxenanledning <no occasion to change our plans>
suffer [ˈsʌfə]verblida, plågas <from av>, drabbas av, få utstå <suffer punishment>suffer damage ta skadasuffer pain ha smärtorsuffer for få lida förundergå, genomgå <suffer change>tåla
odd [ɒd]adjektivudda, ojämn <an odd number>; omaka <an odd glove>odd pair restparkeep the odd change! det är jämna pengar!at fifty odd vid några och femtio års åldera hundred odd kilometres drygt hundra kilometertillfällig, extraodd jobs ströjobbat odd moments på lediga stunderunderlig, konstig
into [ˈɪntʊ, obetonat ˈɪntə]prepositionin i <come into the house>; in på <turn into a street>; ut i <come into the garden>; ut på <go out into the country>; i <jump into the water, divide sth into two parts>change into byta tilltranslate into English översätta till engelska2 into 10 is 5 2 i 10 går 5 gångervard.be into sth vara intresserad av ngt, syssla med ngt
© NE Nationalencyklopedin AB