Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

certificate [səˈtɪfɪkət]substskriftligt intyg, bevis, attest <of om, >, certifikathealth certificate friskintygskol. betyg, diplom
proficiency [prəˈfɪʃənsɪ]substfärdighet, skicklighetcertificate of proficiency kompetensbevis
marriageˈmærɪdʒsubstäktenskap, giftermål <to med>marriage guidance äktenskapsrådgivningvigsel, bröllopmarriage certificate vigselattest
birth [bɜ:θ]substfödelsebirth certificate födelseattestgive birth to a) föda b) ge upphov tillby birth till börden, född <Swedish by birth>
doctor [ˈdɒktə]substuniv. doktordoctor’s degree doktorsgradDoctor of Philosophy filosofie doktorläkare, doktorfamily doctor husläkaredoctor’s certificate läkarintyg
medical [ˈmedɪkl]adjektivmedicinsk, medicinal-medical care läkarvårdmedical certificate friskintyg, läkarintygmedical examination el. medical inspection läkarundersökningmedical herb medicinalväxtmedical practitioner praktiserande läkare, legitimerad läkaremedical treatment läkarvård
[ˈmedɪkl]substvard. läkarundersökning
health [helθ]substhälsa, hälsotillståndhealth certificate friskintyghealth food store hälsokostbodhealth insurance sjukförsäkringhealth service hälsovårddrink to sb’s health el. drink sb’s health dricka ngns skålyour health! el. good health! skål!
© NE Nationalencyklopedin AB