Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

certainly [ˈsɜ:tnlɪ]adverbsäkert, säkerligen; som svar ja visstcertainly not! visst inte!
most [məʊst]adjektiv och substmest, flest, den (det) mestamost boys de flesta pojkarfor the most part mest, till största delen, för det mestamake the most of göra det mesta möjliga av, ta vara påat the most el. at most högst, på sin höjd, i bästa fall
[məʊst]adverbmest <what pleased me most>the one he values most el. the one he values the most den som han värderar högst (mest) (för att bilda ändelser superlativ) mest; (med ändelserna) -st, -stethe most beautiful of all den allra vackrastemost easily lättasthögst, ytterst <most interesting>most certainly alldeles säkertmost probably el. most likely högst sannolikt
© NE Nationalencyklopedin AB