Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cent [sent]substper cent procentmynt cent
c.förk. för cent, cents, cubic
per []prepositionper, genomper annum per årper cent procent
nickel [ˈnɪkl]substnickelamer. femcentare, fem cent
[ˈnɪkl]verbförnickla
hundred [ˈhʌndrəd]räkneord och substhundra; hundratala hundred per cent hundraprocentig, fullständighundreds of people hundratals människor
2 bit [bɪt]substbit, styckea bit lite, någotnot a bit inte ett duggquite a bit en hel delgo to bits gå i småbitarbits and pieces småsakertwo bits amer., sl. 25 cent
interest [ˈɪntrəst]substintresse <in för>take an interest in intressera sig föregen fördelit is to his interest to det ligger i hans intresse attintresse <American interests in Asia>ränta, räntorfive per cent interest fem procents ränta
[ˈɪntrəst]verbintressera <in för>be interested in vara intresserad av
piece [pi:s]subststycke, bit <a piece of bread>a piece of advice ett råda piece of furniture en enstaka möbela piece of information en upplysninga piece of news en nyhetbreak to pieces slå i bitarfall to pieces falla i bitar, gå söndergo to pieces gå sönder, falla i bitartear to pieces slita i styckenstycke, verka piece of music ett musikstyckemynt <a fifty-cent piece, a five-penny piece>pjäs i schackspel
[pi:s]verbpiece together sätta ihop, pussla ihop
quarter [ˈkwɔ:tə]substfjärdedela quarter of a century ett kvartssekela quarter of an hour en kvart, en kvarts timmea quarter past ten el. amer. a quarter after ten kvart över tioa quarter to ten el. amer. a quarter of ten kvart i tiokvartalmått el. ungefär ett hekto <a quarter of sweets>amer. 25 centkvarter <a slum quarter>hållhear sth from a reliable quarter höra ngt från säkert hållin high quarters på högre ortin some quarters på sina hållpl. quarters logi, bostad; spec. mil. kvarter, förläggningtake up one’s quarters inkvartera sig
[ˈkwɔ:tə]verbdela i fyra delarmil. inkvartera <on sb, with sb hos ngn>
© NE Nationalencyklopedin AB