Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cease [si:s]verbupphörasluta, upphöra medcease fire! mil. eld upphör!
cease-fire [ˌsi:sˈfaɪə]substeldupphör
wonder [ˈwʌndə]substunder, underverk <the seven wonders of the world>the wonder is that… det märkliga är att…is it any wonder that…? är det att undra på att…?it is no wonder el. it is little (small) wonder det är inte att undra på <he refused, and no wonder>wonders will never cease (ofta iron.) ungefär undrens tid är inte förbiwork wonders göra underverkundran <at över; that över att>
[ˈwʌndə]verbförundra sig, förvåna sig, förvånas <at, over över>undra <I was just wondering>I wonder! det undrar jag!I wonder if I could speak to… skulle jag kunna få tala med…
© NE Nationalencyklopedin AB