Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cattle [ˈkætl]subst plnötkreatur, boskap
dairy cattle [ˈdeərɪˌkætl]subst plmjölkboskap
1 rear [rɪə]verbföda upp <rear cattle>uppfostra <rear a child>lyfta på <the snake reared its head>
rustle [ˈrʌsl]verbprassla, rassla; prassla (rassla) medamer., vard. stjäla boskap; stjäla <rustle cattle>rustle up vard. fixa <rustle up some food>
[ˈrʌsl]substprassel, rassel, sus
herd [hɜ:d]substhjorda herd of cattle en boskapshjord, flock
[hɜ:d]verbgå i hjord, gå i flockherd together flockas, samlas
stray [streɪ]verbgå vilseglida, vandra <his hand strayed towards his pocket>
[streɪ]substvilsekommet djur
[streɪ]adjektivkringdrivande, vilsekommen <stray cattle>, herrelös <a stray cat, a stray dog>tillfällig, strö- <a stray customer>; förlupen <a stray bullet>
breed [bri:d] (bred bred)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasföda upp djur2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasodla3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskapa, väcka, föda <war breeds misery>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfortplanta sig, föröka sig
[bri:d]substras, avelbreed of cattle kreatursstam
raise [reɪz]verbresa, lyfta, resa upp, ta upp; hissa (dra) uppraise one’s hand against sb lyfta sin hand mot ngn hota ngnraise one’s eyebrows höja på ögonbrynenraise one’s glass to sb höja sitt glas för ngn, dricka ngn tillraise one’s hat to sb lyfta på hatten för ngnhöja <raise prices>raise one’s voice höja röstenuppföra, resa <raise a monument>föda upp <raise cattle>, odlaraise children spec. amer. uppfostra barnraise a family amer. bilda familj, skaffa barnuppväcka <raise from the dead>; frammana <raise spirits>raise hell el. raise the roof vard. föra ett helvetes liv, röra upp himmel och jordorsaka, väcka <raise sb’s hopes>raise the alarm slå larmraise a laugh framkalla skrattlägga fram, framställa <raise a claim>, väcka, ta upp <raise a question>samla, samla ihopraise money skaffa pengarraise a loan ta ett lånhäva <raise an embargo>
[reɪz]substspec. amer. lönelyft, löneförhöjning
round [raʊnd]adjektivrund, jämn, avrundad <a round sum>; ungefärlig <a round estimate>
[raʊnd]subst; rond, runda, turthe postman’s round brevbärarens utbärningsturgo el. do the rounds a) göra sin inspektionsrunda b) gå runt, cirkulera c) grassera, härja <flu is going the rounds>go the round of a) gå runt i b) gå laget runt blandmake one’s rounds gå rondenomgång, varvround of ammunitionmil. a) skottsalva b) skott <he had three rounds of ammunition left>a round of applause en applådstand a round of drinks bjuda på en omgång drinkarsport. rond, omgånga round of golf en golfrundaring, kretsskiva av bröda round of toast en skiva rostat bröd
[raʊnd]adverbrunt <show sb round>, omkring, runtomround about runtomkring, runtomall round runtom; överallt; överlag, laget runtthe first time round i första vändanall the year round hela året, året runt (om)don’t turn round! vänd dig inte om!hit, över <he came round one evening>ask sb round be ngn hem till siground about omkring <round about lunchtime>
[raʊnd]prepositionom <he had a scarf round his neck>, runt, omkring, kring <sit round the table>; runtomround the clock dygnet runt
[raʊnd]verbgöra rund, runda <round the lips>round off a) runda t.ex. hörn b) runda av summa c) avrunda, avsluta <round off an evening>runda, svänga om, svänga runt <round a street corner>, gå (fara, segla) runt; sjö. dubblera <round a cape>round up samla ihop, driva ihop <round up the cattle>, mobilisera, samla <round up volunteers>round out bli fylligare, bli rundare <her figure is beginning to round out>round on sb fara ut mot ngn
head [hed]substhuvud (med annat subst.)head over heels in love upp över öronen förälskadfrom head to foot från topp till tå, fullständigtturn head over heels slå en kullerbytta, göra en volt (som objekt)keep one’s head hålla huvudet kallt, bibehålla fattningenlaugh one’s head off vard. skratta ihjäl sigif they put their heads together om de slår sina kloka huvuden ihoplose one’s head tappa huvudet, förlora fattningen (med prep. el. adv.)he is taller than Tom by a head han är huvudet längre än Tomwin by a head vinna med en huvudlängdhead first el. head foremost huvudstupawhatever put that into your head? hur kunde du komma på den tanken (idén)?go to sb’s head stiga ngn åt huvudetchef, ledare; rektorhead of state statschefa head el. per head per man, per skalletwenty head of cattle tjugo stycken nötkreaturtopp, spetsthe head of the table övre ändan av bordet, hedersplatsenhuvud <the head of a nail>a head of cabbage ett kålhuvudheads or tails? krona eller klave?I cannot make head or tail of it vard. jag blir inte klok på detbring matters to a head driva saken till sin spetscome to a head komma till en kris
[hed]adjektivfrämsta, förstahead office huvudkontor
[hed]verbanföra, leda <head a procession>; stå i spetsen förhead the list stå överst på listanförse med huvud (rubrik)rikta, styra <head one’s ship for the harbour>, sätta kursbe headed (heading) for vara på väg mot, vara destinerad tillhe is heading for disaster det är bäddat för katastrof för honomfotb. nicka, skalla
© NE Nationalencyklopedin AB