Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cat [kæt]substkatt, kattdjurit’s raining cats and dogs regnet står som spön i backenlet the cat out of the bag prata bredvid munsee which way the cat jumps känna efter varifrån vinden blåserhe is like a cat on hot bricks (skiljetecken mellan denna RCA och föreg. tilde saknasamer. on a hot tin roof) vard. han sitter som på nålar
fraidy-cat [ˈfreɪdɪkæt]substbarnspr. fegis
cat car [ˈkætkɑ:]substvard. katbil, bil med katalysator
Siamese [ˌsaɪəˈmi:z]adjektivhist. siamesiskSiamese el. Siamese cat siames, siameskattSiamese twins siamesiska tvillingar
retract [rɪˈtrækt]verbdra tillbaka, dra in <the cat retracted its claws>, fälla inta tillbaka <retract a statement>
Persian [ˈpɜ:ʃən]adjektivpersiskPersian blinds utvändiga persienner, spjälluckorPersian cat perser kattPersian lamb persian skinnthe Persian Gulf Persiska viken
[ˈpɜ:ʃən]substpersiska språketperser katt
2 stroke [strəʊk]verbstryka, smeka <stroke a cat>stroke one’s beard stryka sig om skäggetstroke sb the wrong way stryka ngn mothårs
[strəʊk]subststrykning, smekning
stray [streɪ]verbgå vilseglida, vandra <his hand strayed towards his pocket>
[streɪ]substvilsekommet djur
[streɪ]adjektivkringdrivande, vilsekommen <stray cattle>, herrelös <a stray cat, a stray dog>tillfällig, strö- <a stray customer>; förlupen <a stray bullet>
tonguetʌŋsubsttungabe on everybody’s tongue vara på allas läpparhas the cat got your tongue? vard. har du tappat talförmågan?have a ready tongue vara rapp i munnenhold your tongue! håll mun!stick one’s tongue out el. put one’s tongue out räcka ut tunganshe said with her tongue in her cheek sa hon smått ironiskt, sa hon med glimten i ögatplös
© NE Nationalencyklopedin AB