Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

casualty [ˈkæʒʊəltɪ, -ʒjʊəl-, -zjʊəl-]substantivolycksfalloffer i krig, olyckshändelse o.d.pl. casualties äv. [förluster i] döda och sårade, förolyckadecasualty list förlustlistaolycksfallsavdelning, akutmottagning på sjukhus
casualty ward [ˈkæʒʊəltɪwɔ:d]substantivolycksfallsavdelning, akutmottagning på sjukhus
casualty department [ˈkæʒʊəltɪdɪˌpɑ:tmənt]substantivolycksfallsavdelning, akutmottagning på sjukhus
casualty insurance [ˈkæʒʊəltɪɪnˌʃʊər(ə)ns]substantivolycksfalls- och skadeförsäkring
ward [wɔ:d]substantivavdelning, sal, rum på sjukhus o.d.casualty ward, se casualty wardmaternity ward BB-avdelning, förlossningsavdelningprivate ward enskilt rumadministrativt [stads]distriktelectoral ward valdistriktspec. jur. förmynderskapward [of court] myndling, omyndig [person]
transitivt verbward off avvärja, parera <ward off a blow>; avvända <ward off a danger>, avstyra; hålla på avstånd (ifrån sig)
© NE Nationalencyklopedin AB