Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

casualty [ˈkæʒjʊəltɪ]substolycksfallcasualty ward el. casualty department olycksfallsavdelning på sjukhusoffer i t.ex. krig, olycksfall, olyckshändelse
ward [wɔ:d]substavdelning, sal, rum på t.ex. sjukhuscasualty ward olycksfallsavdelning på sjukhusmaternity ward BB-avdelning, förlossningsavdelningprivate ward enskilt rum
[wɔ:d]verbward off avvärja, parera <ward off a blow>; avvända <ward off a danger>, avstyra
© NE Nationalencyklopedin AB