Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

carve-up [ˈkɑ:vʌp]substantivsl.uppdelning av byte (arv etc.)ngt fixat på förhand
carve [kɑ:v]transitivt verbskära, snida; skära (rista) in <on i>; skära ut <out of, in i>; hugga; hugga in (ut); skulptera; sticka, graveraskära för (upp), tranchera kött
intransitivt verbskära i trä, snida; skulptera; hugga i marmorskära för [steken]
transitivt verbmed adv. el. prep.:carve outhugga (skära) uttillkämpa sig; vinna, förvärva, skapa sig <carve out a fortune>carve out a career for oneself skapa sig en karriärcarve upvard. dela [upp] <carve up the booty>sl. knivskära
© NE Nationalencyklopedin AB