Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cartridge [ˈkɑ:trɪdʒ]substpatronkassett, cartridge
video [ˈvɪdɪəʊ] (pl. ~s)subst1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvideo, videoband2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvideo, videobandspelare
[ˈvɪdɪəʊ]adjektivvideo- <video cartridge>video conference videokonferens
[ˈvɪdɪəʊ]verbvideofilma
blank [blæŋk]adjektivtom, blank, ren, oskrivenblank cartridge lös patrontom, uttryckslöslook blank se oförstående utmy mind went blank jag blev alldeles tom i huvudet
[blæŋk]substtomrum, luckadraw a blank dra en nitlös patron
1 livelaɪvadjektivlevandeinte avbränd, oanvänd <a live match>; laddad <a live cartridge>; skarp <live ammunition>a live coal ett glödande kollive wire a) strömförande ledning b) energiknipperadio. el. tv. direktsändlive broadcast direktsändning
laɪvadverbradio. el. tv. direkt <broadcast live>
© NE Nationalencyklopedin AB