Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

careerkəˈrɪəsubstbana, yrke <choose a career>careers guidance yrkesvägledningcareers officer el. career counselor amer. yrkesvägledarekarriärin full career i full fart
kəˈrɪəverbrusa <about, along omkring>
distinguished [dɪˈstɪŋgwɪʃt]adjektivframstående <a distinguished woman>, förnämlig, lysande <a distinguished career>distingerad
zenithˈzenɪθsubstzenit; höjdpunkt <at the zenith of his career; at its zenith>
pinnacle [ˈpɪnəkl]substspetsig bergstopphöjdpunktshe had reached the pinnacle of her career hon stod på höjden av sin karriär
1 spell [spel] (spelt spelt)verbstava, stava till; bokstaveraspell out tyda, förklara klart och tydligt <let me spell out what this means to your career>innebära, betyda <it spells ruin>
© NE Nationalencyklopedin AB