Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cardinal [ˈkɑ:dɪnl]adjektivväsentlig <of cardinal importance>cardinal number grundtalthe cardinal points de fyra väderstrecken
[ˈkɑ:dɪnl]substkyrkl. kardinal
number [ˈnʌmbə]substantal, mängdfew in number el. few in numbers få till antaletsuperior in numbers numerärt överlägsennummer <telephone number>; tal <odd number>cardinal number grundtallook after number one bara tänka på sig själv, se om sitt eget husnummer av tidskriftteat. m.m. nummer <a solo number>numerus
[ˈnʌmbə]verbnumrera, pagineraomfatta, uppgå tillräkna <I number myself among his friends>räkna antalet avhis days are numbered hans dagar är räknade
© NE Nationalencyklopedin AB