Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cardiac [ˈkɑ:dɪæk]adjektivmed. hjärt- <cardiac patient>cardiac depressant drug hjärtlugnande medel
cardiac arrest [ˌkɑ:dɪækəˈrest]substantivmed. hjärtstillestånd
cardiac insufficiency [ˌkɑ:dɪækɪnsəˈfɪʃ(ə)nsɪ]substantivmed. hjärtinsufficiens, hjärtsvikt
depressant [dɪˈpres(ə)nt]adjektiv och substantivfarmakol. lugnande [medel]cardiac depressant el. cardiac depressant drug hjärtlugnande medel
insufficiency [ˌɪnsəˈfɪʃ(ə)nsɪ]substantivotillräcklighet; brist <of >med. insufficiens, otillräcklig funktionsduglighetcardiac insufficiency hjärtinsufficiens, hjärtsvikt
arrest [əˈrest]transitivt verbanhålla, arresterahejda, stoppa, hämma <arrest the growth>, hindrabildl. fängsla, fånga <arrest sb's attention>
substantivanhållande, arrestering; arrestbe under arrest vara arresteradhejdande; avbrott; hindercardiac arrest med. hjärtstillestånd
© NE Nationalencyklopedin AB